Naziv treninga

Tajne uspješnog vizuelnog

predstavljanja u Excelu

Opis treninga

Iako su često zapostavljeni, dijagrami predstavljaju jako efikasan alat za vizualizaciju podataka, uočavanje i razumijevanje trendova. U okviru ovog treninga će polaznici naučiti kreirati Excel dijagrame, ovladati kreativnim i jednostavnim tehnikama koje omogućuju stvaranje vlastitih i dinamičnih dijagrama, te naučiti na koji način povezati MS Excel sa drugim alatima MS Office paketa.

Mentorisano učenje podrazumijeva komunikaciju svakog kandidata sa mentorom uz samostalan rad na multimedijalnim i interaktivnim sadržajima za učenje. UciExcel.ba je platforma koja predstavlja kolaboraciju između mentora i kandidata uz korištenje web tehnologija poput virtuelne učionice, multimedijalnih video prezentacija, zadataka za samostalni rad i “face to face” konsultacija. Ovakav oblik treninga je značano fleksibilniji u odnosu na druge treninge, jer poštuje potrebe kandidata i omogućava mu da polaznik sam odredi vrijeme i mjesto učenja.

Specifikacija treninga

Ovaj trening je namijenjen za polaznike koji poznaju osnovne aspekte Excel programa i polaznike koji aktivno koriste Excel za praćenje ili upravljanje podacima.

Početak nastave

Svakog 5. u mjesecu

Trajanje treninga

Tri sedmice

Sadržaj treninga

1

MODUL 1 – Uvod u dijagrame

  • Tipovi i podtipovi dijagrama
  • Inicijalno kreiranje dijagrama
  • Zadatak za samostalan rad 1

2

MODUL 2 – Rad sa dijagramima

  • Formatiranje dijagrama
  • Editovanje dijagrama
  • Zadatak za samostalan rad 2

3

MODUL 3 – Chart Master

  • „Sparklines“
  • Exportovanje dijagrama
  • Povezivanje dijagrama i PowerPoint-a
  • Zadatak za samostalan rad 3

KONTAKT

Telefon: +387 33 956 222

Mobitel: +387 61 811 394

prijava@uciexcel.ba

Budite na vrijeme informisani  uslugama i akcijama. Prijavite se na našu mailing listu.

Copyright © 2018 Smartlab.ba

Pozovi