Naziv treninga

Upoznajmo Excel

Opis treninga

Tabelarni kalkulatori poput MS Excela su neizostavan alat za analizu podataka i njihovu transformaciju u upotrebljive i korisne informacije. Zbog toga je tim stručnjaka sa višegodišnjim iskustvom rada u MS Excel-u uspostavio efikasan model prenosa znanja i usavršavanja vještina rada u navedenom alatu, uz potpuno poštovanje potreba kandidata i prilagođavanje vremenu raspoloživom za učenje.

Mentorisano učenje podrazumijeva komunikaciju svakog kandidata sa mentorom uz samostalan rad na multimedijalnim i interaktivnim sadržajima za učenje. UciExcel.ba je platforma koja predstavlja kolaboraciju između mentora i kandidata uz korištenje web tehnologija poput virtuelne učionice, multimedijalnih video prezentacija, zadataka za samostalni rad i “face to face” konsultacija.

Specifikacija treninga

Ovaj trening je namijenjen za početnike koji se tek susreću sa radom u Excelu. U okviru treninga korisnik će naučiti najosnovnije i temeljne aspekte Excel programa i biti spreman za učenje naprednijih Excel funkcija i opcija.

Početak nastave

Svakog 5. u mjesecu

Trajanje treninga

Četiri sedmice

Sadržaj treninga

1

MODUL 1 – Unos, formatiranje podataka i elementarne funkcionalnosti

 • Upoznavanje za radnim okruženjem
 • Opcije za spašavanje, otvaranje i navigaciju unutar aplikacije
 • Smisao radne knjige i radnih listova
 • Unos podatka i formatiranje ćelija
 • Deklarisanje podataka
 • Brisanje i dodavanje kolona/redova
 • Kreiranje template-a
 • Priprema tabela za štampanje
 • Zadatak za samostalan rad 1

2

MODUL 2 – Sortiranje, filtriranje podataka i osnovne funkcije

 • Obično sortiranje i filtriranje
 • Napredno sortiranje i filtriranje
 • Šta su formule?
 • Kako se unose formule?
 • Automatsko popunjavanje
 • Relativne i apsolutne reference
 • Mještovito referenciranje
 • Grupisanje podataka
 • Zadatak za samostalan rad 2

3

MODUL 3 – Osnovne funkcije

 • Šta su funkcije?
 • Kako se unose funkcije?
 • Osnovne funkcije (SUM, AVERAGE, MAX, MIN, COUNT, COUNTA)
 • Zadatak za samostalan rad 3

4

MODUL 4 – Validacija podataka, uslovno formatiranje

 • Validacija podataka
 • Uslovno formatiranje
 • Zadatak za samostalni rad 4

KONTAKT

Telefon: +387 33 956 222

Mobitel: +387 61 811 394

prijava@uciexcel.ba

Budite na vrijeme informisani  uslugama i akcijama. Prijavite se na našu mailing listu.

Copyright © 2018 Smartlab.ba

Pozovi