Postanite MS Excel stručnjak i prijavite se na novi ciklus mentorisanog online treninga kojeg organizuje UciExcel.ba 05. januara 2019. godine Ovo je prilika za sve zainteresovane da savladaju osnovne, ali i napredne alate za korištenje MS Excel-a, najrasprostranjenijeg tabelarnog kalkulatora na svijetu. Nastava se realizira online, uz stalnu podršku stručno osposobljenih mentora. Nakon brojnih uspješno realiziranih treninga u prethodnoj godini, sa punim entuzijazmom i elanom gledamo na nove cikluse u godini koja je ispred nas.
Razumijevajući specifične potrebe kompanija ostavljamo Vam otvorenu mogućnost organizovanja prilagođenih treninga za uposlenike kompanije, u Vašim prostorijama uz upotrebu internet alata koje koristimo.

Učenje je zabavno!

Specifikacije treninga:
• Početak nastave: 05.01.2019. godine
• Trajanje treninga: 5 sedmica
• Metodologija treninga: Trening se realizira kroz vvebinare (virtuelnu učionicu) i ostale web tehnologije kojima se učenje priiagođava Vašim potrebama
• Mentor treninga: Rizah Kabaši

Prijavi se

Pozovi