U saradnji sa Privrednom komorom Kantona Sarajevo, 3. i 4. decembra će se u prostorijama Privredne komore KS održati dvodnevni trening “Analiza podataka uz Pivot tabele”.

Pivot tabele predstavljaju alat koji omogućava korisnicima da u samo nekoliko sekundi i klikova mišem kompresuju velike količine podataka i kreiraju interaktivne izvještaje. One predstavljaju izuzetno moćan alat za upravljanje velikim bazama podataka i koriste se za bolju organizaciju i određivanje različitih vrijednosti unutar baze podataka. Za razliku od drugih Excel treninga, u okviru ovog treninga polaznici se fokusiraju isključivo na Pivot tabele i intezivno rade na praktičnim primjerima istražujući različite opcije koje im ovaj alat nudi. Trening će trajati dva dana u okviru kojeg će polaznici zajedno sa predavačima prolaziti kroz praktične primjere navedeni program treninga. Također, polaznici će imati pristup on-line platformi gdje će pored materijala korištenih na treningu biti dostupni i dodatni materijali za učenje, kao i zadaci za samostalan rad.

CILJNA GRUPA: Svi zaposlenici i osobe koje žele naučiti na koji način mogu efikasnije i kvalitetnije upravljati velikim količinama podataka, te na osnovu tih podataka kreirati različite vrste izvještaja koji pomažu pri donošenju boljih poslovnih odluka.

POTREBNO PREDZNANJE:

Kako bi polaznici mogli pratiti ovaj kurs, neophodna su elementarna predznanja i vještine rada u Excel-u, te razumijevanje osnovnih funkcionalnosti i organizacije rada u ovom MS Office alatu.

PROGRAM OBUKE:

 • Svrha, namjena i funkcija Pivot tabela
 • Priprema podataka za Pivot tabele
 • Kreiranje Pivot tabela
 • Filtriranje, sortiranje i grupisanje podataka
 • Uređivanje Pivot tabela
 • Uslovno formatiranje Pivot tabela
 • Izrada i uređivanje Pivot grafikona
 • Ubacivanje dodatnih polja (Calculated Fields & Items)
 • Funkcija GETPIVOTDATA
 • Osvježavanje podataka
 • Slicer i Timeline
 • Povezivanje radnih listova u Pivot tabelu
 • Uvod u dashboards
 • Kreiranje dashboards-a na primjeru

Agendu treninga možete pogledati na sljedećem linku.

CIJENA TRENINGA: 200 KM + PDV po kandidatu
* U cijenu kotizacije su uključena predavanja, pisani materijal i osvježenje.

NAČIN PRIJAVE: Za više informacija i prijave kontaktirajte nas putem linka, našeg e-maila prijava@uciexcel.ba ili na broj telefona +387 33 956 222.

PREDAVAČI:

Emina Kuloglija, diplomirala na smjeru Menadžment i informacione tehnologije na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu. U period studiranja je bila član DL (Distance Learning) tima gdje je u saradnji sa profesorima i asistentima radila na izradi online materijala za učenje. Dodatno se usavršila kroz različite internship programe u domaćim i internacionalnim kompanijama i radila na izradi i kreiranju različitih izvještaja, planova i kalkulacija iz područja finansija, prodaje, nabavke i bankarstva. Certificirani MS Excel Specialist i trenutno radi na razvoju online materijala za učenje u okviru uciexcel.ba platforme, te realizaciji 1:1 treninga u organizaciji SmartLab-a.

Rizah Kabaši, predavač grafičkog dizajna i poslovne informatike.Svoje prvo radno iskustvo stekao u nevladinoj organizaciji “RODA” (Research and Organizational Development Association) na poslovima predavača informatike po ECDL standardima. U tom periodu stekao licencu ECDL Test Leadera izdatu od Asocijacije informatičara BiH te završio seminar o Andragoškom pristupu obrazovanju odraslih. U kontinuitetu je angažovan kao inclass predavač grafičkog dizajna i poslovne informatike u Centru za Poslovnu Edukaciju. Osnivač je kompanije SmartLab koja pruža usluge razvoja sadržaja za online učenje i multimedia dizajna, te platforme uciexcel.ba.

Anes Golubić, diplomirao MIT na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu. Svoje predavačko iskustvo iz oblasti informatike započeo je na Ekonomskom fakultetu kao demonstrator na nekoliko predmeta iz oblasti IT-a, te kasnije kao gost predavač na predmetu “Poslovni informacioni sistemi”. Poznavanje MS Office paketa potvrđuje Microsoft Office Master certifikatom za Office verziju 2016, što uključuje ekspertno poznavanje Excel-a, Word-a, Powerpoint-a i Access-a. Pored toga posjeduje izvrsno poznavanje Microsoft Power BI alata. U svom dosadašnjem portfoliu izdvaja edukacije za Microsoft Office Specialist takmičenje, kompanije Intras, OLX, Datax, Bau Concept, Alma-Ras, Rehau, Avtera, Ekonomski fakultet kao punopravni član SmartLab tima.

Pozovi